header CCDG

Beneficiile Programului Eco-Schools

 

Pot fi grupate pe următoarele categorii:

 • beneficii pentru elevi;
 • beneficii pentru cadrele didactice;
 • beneficii pentru şcoală;
 • beneficii pentru comunitate.

Elevii:

 • învaţă să cunoască problemele mediului în care trăiesc;
 • devin conştienţi de necesitatea împlicării în problemele mediului;
 • devin mai atenţi şi mai preocupaţi de probleme mediului înconjurător;
 • fac legatura între problemele locale şi cele globale;
 • înţeleg mai bine problema dezvoltării durabile;
 • îşi dezvoltă capacitatea de a lua decizii şi de a deveni lideri;
 • devin protagonişti ai propriei lor educaţii;
 • îşi dezvoltă abilităţile, deprinderile şi cunoştintele;
 • se familiarizează cu un vocabular adecvat privind mediul inconjurător;
 • sunt puşi in situaţii inedite, practice, devenind responsabili de propriile lor acţiuni;
 • îşi pun întrebǎri asupra problemelor de mediu şi se gândesc la posibile soluţii;
 • învaţă să realizeze un proiect pe baza informaţiilor acumulate pe teren;
 • exersează folosirea Internet-ului în comunicarea cu alţi elevi care au aceleaşi preocupări;
 • schimbă experienţe şi comunică cu alţi elevi din ţară sau de pe glob;
 • contribuie la formarea propriei personalităţi, prin participarea la diverse actiuni instructiv-educative cu caracter ecologic, ce oferă acestora o gamă largă de preocupări în diferite domenii ale cunoaşterii: artă, literatură, muzică, ştiinţe etc.
 • îşi dezvoltă  creativitatea, spiritul critic, capacitatea  de a  lucra în echipă şi de a lua lua decizii pentru atingerea scopului propus;
 • învaţă să se comporte ca buni cetăţeni.

Cadrele didactice:

 • se remarcă într-un program internaţional care funcţionează de 29 de ani în lume şi de 15 ani în România;
 • înţeleg mai bine problemele de mediu şi impactul lor asupra comunităţii din care provin;
 • exersează folosirea Internet-ului şi noilor tehnologii ca instrumente educative;
 • împărtăşesc experienţe cu alte cadre didactice din ţară şi din lume;
 • sunt puşi ȋn situaţia de a fi apreciaţi de proprii elevi şi de comunitatea din care fac parte;
 • devin mai atenţi şi mai preocupaţi de problemele mediului înconjurător;
 • sunt recompensaţi cu diplome ce atestă implicarea lor într-un program internaţional;
 • în funcţie de nivelul de implicare, primesc premii şi distincţii din partea CCDG.

 

Unitatea şcolarǎ:

 • se remarcă într-un program internaţional cotat ca având cel mai mare impact la nivel mondial, prin participarea a circa 10 milioane de copii, tineri şi cadre didactice, din 48 de ţări de pe toate continentele;
 • stabileşte legături cu alte şcoli de pe glob, pe baza platformei Linking Project;
 • se implică mai mult în problemele de mediu, îmbunătăţind mediul şcolar cu ajutorul elevilor (amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii etc.);
 • realizează venituri prin valorificarea deşeurilor recuperabile;
 • realizează economii financiare prin reducerea consumului de apă şi energie şi reducerea cantiţării de deşeuri;
 • îşi îmbunătăţeşte imaginea în rândul comunităţii;
 • îşi creează propria identitate în formarea educaţiei ecologice a copiilor/tinerilor;
 • prin activităţile de proiect, va promova valorile şcolii;
 • oferă copiilor / tinerilor posibilitatea de a îmbina noţiunile teoretice cu o diversitate de aplicaţii practice formale şi nonformale.
 • participă la concursurile internaţionale gestionate de FEE;
 • primeşte recunoaştere internaţională, Cerificatul Mondial de Eco-Şcoală şi Steagul Verde fiind simboluri ale dezvoltării durabile.

 

Comunitatea locală:

 • identifică mai uşor problemele locale de mediu;
 • realizează informarea şi conştientizarea membrilor comunităţii locale prin organizarea unor campanii ecologice;
 • realizează mai uşor parteneriatul între membrii comunităţii şi diferite instituţii;
 • dobândirea unui comportament ecologic în rândul elevilor se reflectă şi în comunitate;
 • implică, în folosul întregii comunităţi, elevii în acţiuni efective de ecologizare a mediului, de exemplu activităţi  de igienizare şi ecologizare a localităţii, refacerea spaţiilor verzi în colaborare cu autorităţile locale.

 

THE ECO-SCHOOLS PROGRAMME BENEFITS (pentru vizualizarea fisierului .pdf click aici ...) 

Despre CCDG

CCDG este o organizaţie neguvernamentalǎ ce furnizează programe educaţionale de calitate, în  scopul unui mediu sustenabil.

Obiectivul nostru este de a oferi programe care promovează relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societǎţii.

Ne gasiti si pe:


Contact CCDG

 • CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE
 • Str. Barbu Lăutaru, Nr. 8, BL. 23, SC. B, Parter, AP. 56, sector 1, Bucureşti

  RELAŢII DIVERSE VOR FI SOLICITATE PRIN:

 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • mobil: 0731.713.714

Adrese web pentru informații:

Alte site-uri ale CCDG:

 

Despre cookie click aici....