header CCDG

Eco Schools - filozofia celor 7 pasi

PROGRAMUL ECO-SCHOOLS
CARE SUNT CEI 7 PAȘI?

EcoSchools 7Pasi 

Pasul 1: Comitetul Eco-Schools

Comitetul Eco-Schools este motorul din spatele procesului Eco-Schools și primul pas în a deveni o Eco-Școală. Comitetul conduce operațiunile Programului Eco-Schools. Indiferent de forma pe care o are, trebuie să îndeplinească scopurile enumerate mai jos:

 • să se asigure că întreaga școală știe despre Programul Eco-Schools și aduce în atenție noutățile, în permanență⁏
 • dezvoltă, implementează și monitorizează politica de mediu a școlii care abordează preocupările de mediu ale comunității școlare⁏
 • preia conducerea în realizarea evaluărilor de mediu inițiale și ulterioare⁏
 • se asigură că toți membrii comunității școlare (în special elevii) sunt reprezentați în procesul de luare a deciziilor⁏
 • asigură o legătură între elevi, profesori, conducerea superioară, întreaga comunitate școlară, cât și comunitatea locală, integrarea programului în cadrul Planului de dezvoltare școlară
Nu există o modalitate specială de a înființa Comitetul Eco. Se poate extinde de la un grup care este deja activ în școală sau poate fi înființat de la zero prin nominalizări din partea direcțiunii școlii și din partea elevilor. Este esențial ca elevii să fie reprezentați în comitet și, în mod ideal, să fie selectați de colegii lor, după ce candidații explică de ce vor să se angajeze ca voluntar prin participarea în comitet (acest lucru se poate face în timpul unei adunări școlare). Elevii trebuie să fie aleși astfel încât să poată fi reprezentată întreaga școală.
Un comitet ideal va reprezenta, de asemenea, punctele de vedere ale comunității largi, locale, precum și ale întregii școli. Acesta poate include:
 • elevi din fiecare clasă - este esențial ca elevii să aibă o reprezentare înaltă în cadrul comitetului⁏
 • un membru al consiliului profesoral⁏
 • alți profesori⁏
 • un părinte sau un tutore⁏
 • personal nedidactic, de ex. administratorul, contabilul sau medicul instituției⁏
 • un reprezentant al comunității locale⁏
 • un reprezentant al unei organizației locale de mediu.
Este decis de școală cât de des se întâlnește comitetul, însă unele școli au constatat că trebuie să se întâlnească mai regulat la început, până la stabilirea programului.
Comitetele ar trebui să țină evidența deciziilor lor sub formă de scurte procese-verbale. Acestea ar trebui și să fie afișate pe Panoul Eco-Școală. Atunci când este posibil, punctele cheie ar trebui aduse în discuție la adunările școlare, precum și cu comunitatea. Ori de câte ori este posibil, se recomandă ca elevii să efectueze diseminarea de informații.
Conștiința democratică, dar și motivația în rezolvarea inițiativelor prezentate de către elevi sunt produse ale acestui proces.
Dacă unitatea dvs. este o grădiniță, puteți decide că întâlnirile formale nu sunt practice cu acești copii mici. Puteți, totuși, să aveți membri ai comitetului care să discute probleme, să ia decizii și să înștiințeze și celelalte persoane în privința anumitor proiecte. Căile adecvate pentru difuzarea unor astfel de informații ar putea fi efectuate în cadrul cercurilor tematice sau prin activități practice.
Este recomandat să vă gândiți la modalități prin care să asigurați continuitatea planurilor, cât și a cunoștințelor comitetului de la o sesiune la alta. Elevii pot realiza activități pe o perioadă de până la un an și jumătate cu o fază de „preluare" suprapusă pentru a se asigura că noii membri pot prelua atribuțiile. Planificarea continuității este esențială pentru a se asigura continuitatea unei activități ecologice a școlii în cazul în care un membru al comitelului părăsește școala.

Pasul 2: Analiza de mediu

Lucrul începe cu o analiză sau evaluare a impactului școlii asupra mediului. Rezultatele analizei de mediu vor determina Planul de acțiune; ajutând școala să decidă dacă schimbarea este necesară, urgentă sau nu este necesară. De asemenea, vă va ajuta să stabiliți obiective realiste și să estimați rata de succes.
Evaluarea de mediu este esențială pentru înțelegerea situației actuale a mediului în cadrul unei școli și oferă baza Planului de acțiune ecologică al școlii.
Școlile pot cuantifica mai întâi impacturile pe tema pe care lucrează (de exemplu, cantitatea de deșeuri pe care o produc și pe care o trimit către depozitul de deșeuri, cantitatea de hârtie consumată, cantitatea de energie electrică utilizată, cantitatea de deșeuri reciclate etc.) sau acoperă toate zonele în care școala poate avea impact asupra mediului, și anume:
 • Gunoiul menajer
 • Reducerea deșeurilor
 • Curtea școlii
 • Biodiversitatea
 • Energia
 • Apa
 • Transportul
 • Sănătate și bunăstare
Școala este liberă să aleagă alte domenii de interes ecologic care sunt mai relevante pentru nevoile acesteia și să elaboreze liste de verificare adecvate în consecință.
În general, școlile vor califica aceste informații prin elaborarea, de exemplu, a tipurilor de deșeuri pe care le produc și unde în școală se produc cele mai multe deșeuri (de exemplu, hârtia de la imprimante, deșeurile rezultate din pachetul elevilor etc.). Cu toate acestea, școlile pot efectua o evaluare care poate include o comunitate mai largă (de exemplu, examinați nivelurile de reciclare acasă, examinați atitudinile comunității față de schimbările climatice etc.). Unul dintre cele mai importante aspecte ale evaluării este acela de a se asigura că rezultatele sunt bine documentate, afișate și diseminate. Panoul școlar este un loc excelent pentru publicarea și partajarea rezultatelor.
Realizarea unei evaluări de mediu va asigura că nu vor fi trecute cu vederea domenii semnificative și va ajuta elevii și comunitatea școlară mai largă să înțeleagă situația actuală a mediului înconjurător. Ar trebui să vă asigurați că întreaga comunitate școlară lucrează îndeaproape alături de Comitetul eco pentru a efectua analiza. Este deosebit de important ca un număr cât mai mare de elevi să participe la acest proces. Rețineți că fiecare școală trebuie să efectueze revizuirea în modul cel mai potrivit, dar ar trebui să asigure implicarea maximă a elevilor în fiecare etapă.
Se recomandă ca o analiză de mediu să fie efectuată anual, pentru a măsura și evalua progresul continuu al performanței ecologice a școlii. Aceasta este o modalitate foarte eficientă de a vă evalua obiectivele și de a compara noile răspunsuri cu cele pe care le-ați făcut inițial, ceea ce vă va oferi o indicație clară a progresului general al școlii față de obiectivele sale ecologice și vă va ajuta să planificați viitoarele activități ecologice.
Pasul 3: Planul de acțiune
 
Planul de acțiune este nucleul activității Eco-Schools și ar trebui să fie dezvoltat utilizând rezultatele analizei de mediu.
Această informație este utilizată pentru a identifica domeniile prioritare și pentru a crea un plan de acțiune, stabilind obiective și termene realizabile și realiste pentru îmbunătățirea performanței de mediu asupra problemelor specifice, prin stabilirea unui număr de obiective de mediu convenite, cu termene și responsabilități clar stabilite pentru fiecare etapă. Atunci când este posibil, ar trebui să fie legată și de planul de învățământ, să prezinte eventualele implicații în materie de costuri și să precizeze modalitățile de monitorizare și de evaluare.
Ca și în cazul fiecărui aspect al procesului Eco-Schools, elevii ar trebui implicați cât mai mult posibil în elaborarea planului de acțiune. Asigurați-vă că obiectivele propuse sunt realiste și realizabile. Nu fiți prea ambițioși, deoarece îndeplinirea obiectivelor poate fi demotivantă pentru elevi. În cazul în care evaluarea de mediu a arătat că școala trebuie să stabilească numeroase obiective, nu trebuie să le abordați imediat - prioritizați-le prin împărțirea lor în ceea ce se poate realiza pe termen scurt, mediu și mai lung.

Iată câteva etape pe care ar trebui să le urmați pentru a elabora un plan de acțiune de succes:

 1. Strângeți rezultatele analizei de mediu. Alegeți subiectele pe care doriți să le abordați, de ex. gunoiul din terenul unității. Decideți ce fel de acțiune puteți lua pentru a îmbunătăți aceste probleme.
 2. Decideți ce demersuri veți realiza pentru atingerea obiectivelor propuse. Asigurați-vă că este ceva pe care îl puteți monitoriza, de ex. dacă se abordează energia, demersul ar putea fi o reducere a facturilor la energie ale școlii.
 3. Negociați termenele pentru fiecare acțiune. Acțiunea țintă trebuie să fie realizată pe termen scurt, mediu sau mai lung?
 4. Decideți cine este responsabil pentru fiecare acțiune. Ori de câte ori este posibil, aceasta ar trebui să implice elevii.
 5. Includeți o secțiune pentru monitorizarea eventualelor costuri financiare pe care le puteți suporta cu activitățile propuse.

Pasul 4: Monitorizarea și evaluarea

Pentru a afla dacă atingeți cu succes obiectivele stabilite în planul de acțiune, trebuie să monitorizați și să măsurați progresul.
Pe lângă faptul că vă permite să evaluați succesul activităților propuse și să planificați orice tip de schimbări necesare, un proces de monitorizare continuă vă va ajuta să vă asigurați că interesul pentru acest program este menținut în întreaga școală.
Monitorizarea și evaluarea progresului activității Eco-Schools reprezintă o oportunitate excelentă de a încorpora legăturile curriculare (etapa 5 a Metodologiei Programului Eco-Schools), în special pentru disciplinele: matematică, informatică și engleză, precum și dezvoltarea altor abilități: rezolvarea de probleme, gândirea critică și lucrul în echipă.
Metodele de monitorizare pe care le folosiți vor depinde de obiectivele și criteriile de măsurare stabilite în planul de acțiune pentru subiectele pe care doriți să le analizați și vârsta și abilitatea elevilor și a altor persoane care o vor desfășura.
În unele cazuri, vor exista modalități ușoare și exacte de măsurare a progresului. Acestea pot include:

 • măsurarea amprentei globale a școlii - un mod minunat de a produce date reale pentru a arăta cât de eficiente au fost acțiunile desfășurate. Acest lucru se poate face pentru una sau mai multe teme Eco-Schools, și anume: deșeuri, energie, transport și apă;
 • citirea contoarelor și calcularea economisirii de energie a facturilor - pentru a arăta efectul acțiunii de economisire a energiei;
 • cântărirea / numărarea cantității de gunoi sau a deșeurilor colectate pentru reciclare - pentru a arăta efectele inițiativelor de reciclare;
 • fotografii înainte, în timpul și după realizarea activităților - pentru a arăta progresul inițiativelor;
 • înainte și după evaluarea chestionarelor - pentru a arăta efectul dezvoltării biodiversității / școli;
 • folosind chestionare și sondaje pentru a analiza opiniile / datele de înregistrare.

Ar trebui să li se acorde elevilor responsabilitatea pentru desfășurarea activităților de monitorizare ori de câte ori este posibil. Acest lucru va contribui la promovarea unui sentiment de apartenență asupra activității ecologice. De asemenea, Comitetul Eco-Schools ar trebui să se asigure că:

 • rezultatele exercițiilor de monitorizare sunt afișate pentru toată lumea din școală (de exemplu, în grafice, diagrame);
 • întreaga comunitate a școlii este ținută la curent cu progresele înregistrate în atingerea obiectivelor ecologice convenite, prin afișarea rezultatelor sau a cifrelor în desfășurare la panoul Eco-Schools sau prin celebrarea realizării unui obiectiv în cadrul ședințelor;
 • datele sunt stocate în mod continuu, astfel încât atunci când aplicați pentru premiul Steagul verde, le puteți folosi ca parte a probelor.
Evaluarea este urmată de monitorizare. Evaluarea succesului activităților vă va permite să modificați planul de acțiune, dacă este necesar.
Datele de monitorizare vă vor ajuta să identificați dacă activitatea ecologică este ținta sau nu și dacă a fost sau nu eficientă. Apoi, se poate decide dacă sunt necesare modificări ale obiectivelor inițiale sau ale activităților și ce ar trebui să implice acestea.
O modalitate foarte eficientă de evaluare a obiectivelor constă în efectuarea unei analize complete de mediu, aceasta fiind o repetare a analizei inițiale de mediului și puteți utiliza același document de analiză. Comparând noile răspunsuri cu cele pe care le-ați făcut inițial, vă veți oferi o indicație clară a progresului general al școlii față de obiectivele sale ecologice și vă va ajuta să planificați obiectivele viitoare.
De asemenea, asigurați-vă că atunci când obiectivele sunt îndeplinite, succesul este sărbătorit!
Celebrarea este un agent motivant puternic. Sărbătoriți realizările școlii pe o scară largă prin articole de ziar, buletine de știri, în timpul orelor și în cadrul comunității locale mai largi. Pe lângă faptul că generează un sentiment general de bunăstare care menține impulsul proiectului, aceste festivități oferă o mare oportunitate pentru promovarea Programului Eco-Schools.

Pasul 5: Curriculum

Pe lângă creșterea statutului programului, legarea activităților Eco-Schools de curriculum asigură faptul că Eco-Schools este într-adevăr integrat în cadrul comunității școlare.
Strategia generală sugerată este aceea de a integra conceptele de educație ecologică în subiectele deja existente și nu de a prezenta un subiect nou. Pe lângă creșterea gradului de conștientizare a mediului, construirea unei dimensiuni de educație ecologică într-un anumit subiect îmbogățește subiectul în cauză și astfel îl face mai relevant și mai interesant.
Această acțiune nu trebuie să fie o sarcină dificilă. Numărul de legături depinde de modul în care este structurat curriculum-ul și de dorința profesorilor de a se angaja în această inițiativă. Profesorii ar putea introduce principii de educație ecologică prin predare incidentală sau chiar prin predare planificată sistematică care vizează acoperirea unui aspect particular al curriculumului.
Integrarea în curriculum nu ar trebuie să fie o procedură dificilă. Acesta poate varia de la o referință scurtă atunci când o temă curriculară o justifică, la o legătură la scară completă, astfel încât activitățile Eco-Schools să acopere pe deplin cerințele curriculare specifice.
Atunci când se realizează legătura dintre Programul Eco-Schools și programa școlară formală, școlile vor identifica zonele din curriculum care vor permite tinerilor:
 • realizarea rezultatelor de învățare necesare⁏
 • îmbunătățirea experienței lor de învățare⁏
 • să dezvolte atitudini informate⁏
 • să dezvolte abilități de bază⁏
 • transferul de competențe în zonele curriculare⁏
 • să dezvolte conexiuni internaționale.
În cazurile în care mediul și educația durabilă nu fac parte din curriculumul național / regional, se fac recomandări cu privire la modul în care acest lucru ar putea fi încorporat.
Trebuie depuse eforturi pentru integrarea educației ecologice în curriculum, pe lângă includerea în domeniile mai vizibile de studiu, cum ar fi științele naturii și geografia. Școlile vin adesea cu propriile abordări educaționale inovatoare care îmbogățesc experiența de învățare.
Mai jos veți găsi câteva exemple privind modul în care activitățile Programului Eco-Schools pot fi corelate cu programa școlară:

Limba română și limbile străine

 • discutarea diferitelor aspecte ale problemelor de mediu⁏
 • redactarea proceselor verbale în timpul întâlnirilor⁏
 • scrierea scrisorilor către: politicieni, autorități educaționale, consilieri, lideri comunitari, editori de ziare, persoane de afaceri etc.⁏
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale.

Matematică

 • proiectarea și efectuarea de sondaje
 • colectarea rezultatelor și prezentarea lor prin grafice
 • efectuarea calculelor matematice
 • gestionarea finanțelor
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale

Religie

 • conștientizarea faptului că mediul este un dar de care trebuie să se bucure întreaga umanitate⁏
 • luând în considerare diferite modalități prin care copiii pot dezvolta simțul artistic al creației⁏
 • conștientizarea faptului că acțiunile iresponsabile ale unei persoane pot avea un impact negativ asupra celorlalți⁏
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale.

Știinte Sociale

 • citirea / realizarea hărților școlii și ale localității în scopul evidențierii locațiilor importante⁏
 • înțelegerea modului în care oamenii interacționează cu mediul⁏
 • utilizând fotografii, documente, precum și alte surse de informații pentru a afla cum s-au schimbat anumite locuri și stiluri de viață de-a lungul anilor⁏
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale.

Știintele Naturii

 • făcând observații și colectând date despre o problemă de mediu⁏
 • explorând diverse habitate și adaptările plantelor și animalelor care trăiesc în ele⁏
 • investigând diferite materiale și modul în care sunt utilizate⁏
 • monitorizarea consumul de energie, pierderea și conservarea⁏
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale.

Informatică

 • folosirea de software pentru realizarea unor tabele (Excel etc.) în scopul organizării și prezentarea rezultatelor cercetării⁏
 • folosirea de software pentru publicarea de rapoarte⁏
 • folosirea de software pentru realizarea unor prezentări despre proiecte specifice⁏
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale.

Educație tehnologică

 • proiectarea și construirea unui punct de separare a deșeurilor pe baza proprietăților variate ale diferitelor tipuri de deșeuri⁏
 • proiectarea și realizarea unui compost al deșeurilor⁏

Educație plastică

 • realizarea unor picturi și sculpturi pentru a înfrumuseța școala⁏
 • crearea de postere, pliante, autocolante și insigne pentru a sprijini campaniile⁏
 • organizarea de festivaluri de artă și expoziții care sărbătoresc progresul școlii în a deveni Eco-School⁏
 • dezvoltarea unor tipuri de proiecte / realizarea de cercetări cu conexiuni internaționale.

Pasul 6: Informarea și implicarea

Un obiectiv cheie al Programului Eco-Schools este acela de a spori gradul de conștientizare generală a activităților de mediu - în întreaga școală și în comunitate - și pentru a vă asigura că se pot implica cât mai multe persoane.
Acțiunile nu trebuie doar să se limiteze la școală: de exemplu, elevii ar trebui să preia idei de acasă pentru a le pune în practică.
Implicarea comunității mai largi aduce o gamă largă de beneficii. Părinții, vecinii, întreprinderile locale și autoritățile locale pot fi surse de consiliere, informații, ajutor practic și asistență financiară.
De asemenea, aceste activități pot fi o oportunitate ideală de a crește profilul școlii în cadrul comunității prin producerea de buletine de știri către părinți, presa locală, ziua orașului etc. Comitetul Eco-Schools poate numi un grup de relații publice din echipă pentru a asigura o vizibilitate ridicată în întreaga școală și comunitate.
Una dintre cele mai bune modalități de implicare a întregii școli este organizarea unei „Zile (sau Săptămânii) de Acțiune", în mod frecvent la nivel întregii unități școlare. Acest eveniment este o oportunitate pentru toți cei din școală - elevii, profesorii și ceilalți membri ai personalului școlii - să se reunească pentru a atinge obiectivele stabilite în planul de acțiune. Zilele de acțiune au nevoie de planificare; atât pentru a aloca responsabilități, cât și pentru a vă asigura că toată lumea știe despre ele și ce anume trebuie realizat.
Cu toate acestea, implicarea zilnică a fiecăruia în activitățile ecologice ale școlii este esențială.
Activități cum ar fi reciclarea, economisirea energiei și a apei și a gradului de conștientizare a gunoiului pot fi un succes numai dacă toți sunt implicați în a le face.
Vă prezentăm câteva idei despre modul în care Comitelul Eco-Schools poate planifica diseminarea:

Implicarea întregii școli

 • organizarea unei campanii electorale la nivel de școală pentru reprezentanții elevilor în cadrul Comitetului Eco-Schools⁏
 • organizarea de ședințe școlare în timpul cărora potențialii reprezentanți ai elevilor pot explica de ce contestă alegerile⁏
 • publicarea informațiilor colectate în timpul analizei de mediu pe panoul Eco-Schools. Întreaga comunitate școlară poate fi informată periodic cu privire la progresele înregistrate în abordarea obiectivelor stabilite⁏
 • organizarea de investigații la nivel școlar pentru a obține informații despre starea mediului școlar⁏
 • organizarea în mod frecvent de adunări pentru a lansa activități Eco-Schools și pentru a comunica orice fel de progres. Copiii pot fi încurajați să utilizeze diverse metode de prezentare (de exemplu, momente artistice, muzică, prezentări PPT) pentru a face comunicarea mai eficientă⁏
 • publicarea de informații referitoare la activitățile Eco-Schools pe site-ul unității școlare⁏
 • organizați un concurs la nivel școlar pentru formularea și proiectarea Codului Eco⁏
 • organizarea unui eveniment anual Eco-Schools, în cadrul căruia întreaga școală poate sărbători succesul obținut în cursul anului.

Implicarea comunității

 • elaborarea unui buletin informativ care să țină în mod regulat părinții actualizați despre procesul Eco-Schools. Duplicate ale buletinului informativ pot fi trimise și altor membri ai comunității (de exemplu, consiliu local, primărie, întreprinderi locale)⁏
 • trimiterea de scrisori către întreprinderile locale care solicită sprijin pentru inițiative⁏
 • abordarea persoanelor cu resurse din comunitate pentru a vizita școala în scopul unei discuții sau pentru a oferi ajutor în anumite sarcini⁏
 • realizarea unor comunicate de presă care au ca scop popularizarea activităților Eco-Schools, rezultatele cercetărilor și al reușitelor⁏
 • organizarea unor sondaje la nivel comunitar pentru a obține informații despre problemele de mediu care sunt în mare parte relevante⁏
 • diseminarea Codului Eco al școlii în cadrul comunității⁏
 • invitarea unor persoane din comunitate pentru a participa la evenimentul de sărbătorire Eco-Schools.
Pasul 7: Codul Eco
 
Codul Eco este o declarație de misiune. Trebuie să demonstreze, într-un mod clar și imaginativ, angajamentul școlii de a-și îmbunătăți performanțele sale de mediu. Acesta trebuie să fie memorabil și familiar pentru întreaga comunitate școlară.
Codul Eco trebuie să enumere principalele obiective ale planului de acțiune, care să acopere acțiunile reale pe care elevii cât și restul școlii intenționează să le realizeze. Este esențial ca elevii să joace un rol-cheie în elaborarea Codului Eco, deoarece acest lucru le va da un sentiment sporit de responsabilitate asupra valorilor pe care le reprezintă Codul Eco.
Conținutul Codului Eco trebuie revizuit în mod regulat pentru a se asigura că acesta continuă să reflecte scopurile și obiectivele Eco-Schools.
Formatul Codului Eco este realizat în funcție de alegerile școlii. Ar putea fi o afirmație sau, pentru cei mici, o poezie, un cântec. Formatul trebuie să fie adecvat vârstei / abilității elevilor în cauză.
Codul Eco trebuie afișat în mod vizibil în întreaga școală; adică în toate sălile de clasă, în holuri, pe panoul Eco-Schools și în cancelarie. Codul Eco ar putea fi pus la dispoziția presei locale și a publicului larg.

Steagul Verde

Premiul Eco-Schools este Steagul Verde. După doi ani de punere în aplicare a programului și atingerea unui nivel ridicat de performanță în ceea ce privește respectarea acestor șapte elemente, printre alte criterii obligatorii, școlilor li se acordă Steagul Verde.
Înainte de primirea primului drapel verde, școlile trebuie evaluate printr-o vizită, după primul steguleț verde sunt permise alte mijloace de evaluare, deși vizitele sunt întotdeauna recomandate.
Operatorii naționali sunt liberi să decidă termenul de expirare a premiului "Steagul Verde" în termen de cel puțin 1 an și maximum 2 ani. Școlile sunt încurajate să aspire la îmbunătățirea continuă a performanței lor în domeniul mediului, prin adoptarea unor teme Eco-Schools diferite.

 

Despre CCDG

CCDG este o organizaţie neguvernamentalǎ ce furnizează programe educaţionale de calitate, în  scopul unui mediu sustenabil.

Obiectivul nostru este de a oferi programe care promovează relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societǎţii.

Ne gasiti si pe:


Contact CCDG

 • CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE
 • Str. Barbu Lăutaru, Nr. 8, BL. 23, SC. B, Parter, AP. 56, sector 1, Bucureşti

  RELAŢII DIVERSE VOR FI SOLICITATE PRIN:

 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • mobil: 0731.713.714

Adrese web pentru informații:

Alte site-uri ale CCDG:

 

Despre cookie click aici....