header CCDG

Detalii pentru documentatia Eco-Scoala

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA

DETALII PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI

an şcolar 2020 – 2021

 

Beneficiile scolii - 1 punct.

Descrieţi pe scurt (maximum ½ pagină) care credeţi că sunt beneficiile unităţii dvs. prin intrarea în acest program (se punctează abordarea problemei).

Şapte elemente esenţiale

1. Comitetul Eco-Scoala - 10 puncte.

Care sunt persoanele care vor face parte din acest comitet (se punctează atunci când sunt nominalizate persoane pentru fiecare dintre categoriile menţionate) – 7 pct. din care:

 • reprezentanţii conducerii şcolii (nominal) – 1 pct.

 • cadre didactice (nominal) – 1 pct.

 • reprezentanţi ai parinţilor (nominal) – 1 pct.

 • reprezentanţi ai autoritatilor locale – 1 pct.

 • reprezentanţi ai administraţiei şcolii (nominal) – 1 pct.

 • reprezentanţi ai elevilor (comitetul elevilor) – 1 pct.

 • alte persoane (sponsorii şcolii, bibliotecar, specialişti în probleme de mediu, profesori metodişti etc.) – 1 pct.

Atribuţiile şi responsabilităţile comitetului în contextul şcolii dvs. – 3 pct. (se punctează identificarea atribuţiilor – 1,5 pct. şi responsabilităţi – 1,5 pct)

2. Analiza problemelor de mediu- 5 puncte.

 • Cine a fost sau va fi implicat în sesiunea (sesiunile) de analiză-identificare a problemelor de mediu specifice şcolii. Se poate realiza o întâlnire pentru discutarea-dezbatere la care poate fi invitat şi un specialist în probleme de mediu (de exemplu un reprezentant al Biroului de Ecologie din Primarie sau un reprezentant al Agenţiei pentru Protectie a Mediului în cazul şcolilor din oraşele municipii de judeţ sau orice altă persoană competentă în analiza aspectelor de mediu) – 2 pct.

 • Inventarierea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară şi chiar cea locală – 2 pct.

 • Corelarea rezultatelor cu capacitatea şcolii de a rezolva o parte din probleme şi conturarea acestor capacităţi în activităţile din planul de acţiune – 1 pct.

3. Planul de acţiune- 6 puncte.

 • Definirea unui scop unic pentru anul şcolar 2018/2019, scop aflat în stransă legatură cu temele anului. Eventual acest scop poate fi defalcat pe perioade în funcţie de necesităţile dvs. – 2 pct.

 • Definirea unui set de acţiuni caracteristice realizabile în mod cert în perioada propusă (nu stabiliţi acţiuni care nu sunt realizabile în timp util). Acest set de acţiuni se schimbă din timp în funcţie de ceea ce realizaţi. – 2 pct.

 • Fiecare activitate va avea un responsabil şi o dată limita de îndeplinire. Începeţi cu activităţi simple! Nu fixaţi date foarte strânse sau scopuri prea ambitţoase! – 2 pct.

 • Exemple de activităţi: Amenajarea de coşuri (cutii) pentru reciclarea hârtiei, realizarea curăţeniei, supravegherea păstrării curăţeniei în clase şi pe coridoare (cu liste nominale şi responsabili chiar dintre elevi), realizarea unui panou pe care sunt scrise intenţiile, noutăţile, echipele de elevi şi profesori implicaţi, vânzarea hârtiei sau a altor deşeuri care au fost colectate diferenţiat în recipiente amenajate special, calculul economiilor realizate şi afişarea rezultatelor etc.

4. Monitorizarea si evaluarea (inregistrarea si masurarea progresului)- 5 puncte.

 • Documentaţia trebuie să cuprindă modalitatea în care vor fi monitorizate acţiunile, dar şi evaluarea rezultatelor echipelor de elevi – 2 pct. (daca sunt prinse in planul de activitate se acordă 1 pct.).

 • Acţiuni specifice de monitorizare pot fi cuprinse şi in planul de acţiune.

 • Evaluarea rezultatelor se referă la evaluarea felului în care acţiunile sunt sau nu îndeplinite, la evaluarea financiară în anumite situaţii, deoarece şcoala este pusă în situaţia de a observa dacă programul este viabil financiar sau doar se investeşte (deci câştigurile propriu-zise), etc. – 2 pct.

5. Curriculum- 3 puncte.

 • Descrieţi cum credeţi că pot fi incluse activităţile din plan în cadrul programelor şcolare şi ce resurse curriculare sunt necesare în plus. Retineţi faptul că resursele curriculare din materialele pe care le veţi primi gratuit sunt dedicate profesorilor, dar incorporează idei ce pot fi preluate în realizarea unui material suport utilizabil în clasă! – 1 pct.

 • Este bine sa va amintiţi şi de caracterul interdisciplinar al programului.Anumite subiecte pot fi lucrate la mai multe discipline. Exemplu: crearea unor cutii în care să se realizeze colectarea diferenţiată a deşeurilor - orele de educaţie tehnologică, realizarea unei reprezentări grafice a categoriilor de deşeuri colectate - orele de matematică, cântărirea deşeurilor din hârtie, plastic, textile care au fost colectate astfel - orele de fizică ş.a.m.d. - 2 pct.

6. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale- 2 puncte.

(punctajul este obţinut pentru descrierea a minim unei forme de informare a comunităţii)

 • Descrieţi cum intenţionati să realizaţi această informare.

7. Eco-Codul- 5 puncte.

 • Includeţi în documentaţie un singur mesaj ecologic reprezentativ, acesta urmând a fi respectat de toti membrii comunităţii şcolare (acest mesaj va fi ales în urma unei discuţii cu membrii Comitetului, avand în vedere conduita şi valorile pe care vreţi să le formaţi şi să le impuneţi copiilor).

 • Nu daţi acestui mesaj valoarea de comentariu vag de tipul “vom proteja natura”. Exemplu de declaraţie: Dacă nu există nici un coş în şcoala, vom lua deşeurile acasă! La grădiniţă, codul poate fi o scurtă poezie (2 versuri)

Flexibilitatea schemei- 1 punct.

 • Explicaţi succint (1/2 pag.) care sunt aspectele care conferă flexibilitate “schemei” propuse de programul Eco-Şcoală faţă de programele şcolare (se adaptează sau nu curriculum-ului şi care sunt problemele pe care le ridică).

Rezultatele pe termen lung impuse de program- 2 puncte.

 • Descrieţi (1/2 pagina) rezultatele de lungă durată care se identifică de fapt cu obiectivele majore ale educaţiei pentru mediu.

Potenţialul programului de a acţiona ca un liant în scopul dezvoltării unei strategii pentru educaţia ecologică- 1 pct.

 • Eseu (1/2 pag.) cu referire la educaţia pentru mediu ca scop în dezvoltarea durabilă a comunităţlor locale. Insistaţi asupra felului în care putem folosi conceptul Eco-Şcoală în dezvoltarea unei strategii speciale pentru educaţia ecologică.

Total general: 41 puncte

Acceptul privind participarea unei şcoli la program se face numai în cazul însumării unui număr minim de 28 de puncte.

Despre CCDG

CCDG este o organizaţie neguvernamentalǎ ce furnizează programe educaţionale de calitate, în  scopul unui mediu sustenabil.

Obiectivul nostru este de a oferi programe care promovează relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societǎţii.

Ne gasiti si pe:


Contact CCDG

 • CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE
 • Str. Barbu Lăutaru, Nr. 8, BL. 23, SC. B, Parter, AP. 56, sector 1, Bucureşti

  RELAŢII DIVERSE VOR FI SOLICITATE PRIN:

 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • mobil: 0731.713.714

Adrese web pentru informații:

Alte site-uri ale CCDG:

 

Despre cookie click aici....